1. OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE

Cena brutto
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy
62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą,samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)
98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy
176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c
50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78,00
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
177,00
1.12 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85,00
1.13 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00
1.14 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
63,00
1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00


2.PONOWNE SPRAWDZENIE MECHANIZMÓW I ZESPOŁÓW W POJEZDZIE, W KTÓRYM STWIERDZONO USTERKI W TRAKCIE BADAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE:


Cena brutto
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców
20,00
2.2 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14,00
2.3 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00
2.4 toksyczności spalin
14,00
2.5 poziomu hałasu
20,00
2.5 geometrii kół jednej osi
36,00
2.6 działania amortyzatorów jednej osi
14,00
2.7 wszystkich innych usterek łącznie
20,00

 

3.PIERWSZE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU ZAREJESTROWANEGO PO RAZ PIERWSZY ZA GRANICĄ (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):


Cena brutto
3.1 motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 116,00
116,00
3.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 169,00
169,00
3.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 232,00
232,00
3.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy
297,00
3.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 327,00
327,00
3.6 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92,00
92,00
3.7 przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. 134,00
134,00
3.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 165,00
165,00
3.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 170,00
170,00
3.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 269,00
269,00
3.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 297,00
297,00


4. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ ORGAN
KONTROLI RUCHU DROGOWEGO W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA:

Cena brutto

4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)
20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00
4.4 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia okreŚlonych warunków technicznych3) 20,00
20,00
4.5 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
94,00

5. POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU:


Cena brutto

5.1 w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeŚdzie zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)
114,00
5.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00
5.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00
5.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85,00
5.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkoŚcią 100 km/h (za badanie specjalistyczne)
126,00
5.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00
5.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
82,00
5.8 o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
50,00
5.9 skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji
60,00
5.10 pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący Ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
94,00


6. SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE W STACJACH KONTROLI POJAZDÓW:

Cena brutto

6.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy)
35,00
6.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynnoŚci na drodze)
21,00
6.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób)
48,00
6.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej)
41,00
6.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego)
41,00
6.6 wykonanie numeru nadwozia
49,00
6.7 wykonanie numeru silnika
49,00
6.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie
36,00
6.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
82,00
6.10 pomiar prawidłowoŚci rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy)
255,00